Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori kom från italien. Hon var läkare och barnpedagog.

Som läkare vid Roms psykiatriska barnklinik och inspirerad av den franska läkaren och pedagogen Edouardo Seguin utarbetade hon pedagogiska metoder för att barnen skulle utvecklas och stimuleras på ett optimalt sätt.


När en skola för utvecklingsstörda barn öppnades i Rom utsågs Maria Montessori till dess ledare.

Där fortsatte hon genom att dagligen observera barnen, att utvärdera och utveckla sina teorier.

Hon provade sina ideer på normalbegåvade barn och ägnade därefter flera år åt studier i antropologi, pedagogik och filosofi.

År 1907 blev hon ansvarig för en förskola i Roms fattigkvarter. Casa dei Bambina, barnens hus.

Detta blev betydelsefullt för vidareutvecklingen utav hennes pedagogik.

Casa dei Bambina fick stor internatinell uppmärksamhet. Den första montessoriutbildningen hölls i Rom 1913.

1915 flyttade hon till Barcelona .Hon utvidgade sin pedagogik till att även omfatta skolåldern.År 1936 lämnade hon inbördeskriget i Spanien, och valde utav politiska skäl att inte återvända till sitt hemland utan bosatte sig i Nederländerna.

Maria Montessori ansåg att barn är kompetenta varelser med stor inre drivkraft att lära.

En Montessoriförskola har en förbered miljö som är anpassad efter barnens behov och utveckling.

Barnen ska uppmuntras att klara så som det är möjligt själv.All onödig hjälp hindrar barnets utveckling.

Pedagogens roll är observerande och handledande.Man utgår från barnets intresse, mognad och utveckling då man arbetar med barnet. Då ges de bästa förutsättningarna att utvecklas på bästa vis.


Montessoriförskolan Bambina ligger i Husie med en härlig stor trädgård.

På Bambina har vi två avdelningar.

Lilla avdelningen 1-3 år

Stora avdelningen 3-6 år.

Se information om respektive avdelning.


Barnen är i centrum på Montessoriförskolan Bambina och de får utvecklas efter sin egen nivå och förmåga.

Montessoripedagogiken bygger på att barnen har en inre drivkraft och lust att lära.

Pedagogerna har en handledande roll och följer barnen i dess olika utvecklingsstadier och hjälper dem att utvecklas vidare, enskilt och i gruppaktivitet.


Föreningen

Montessoriförskolan Bambina är en ekonomisk ideell förening. Vilket innebär att vi har föräldrar som arbetar i styrelsen, de har möte en gång i månaden.

På våren och hösten har föräldrar och barn trädgårdsdagar då man hjälps åt att göra fint både inne och ute på förskolan.Köanmälan

Är du intresserad och vill sätta upp ditt barn i kö är du välkommen att ringa

040-490912.