Lilla avd

Välkommen till Lilla avdelningen

På Lilla avdelningen arbetar 3 pedagoger med barn i åldern 1-3 år.

Vårt styrdokument är läroplanen  och vi arbetar utifrån montessoripedagogiken.

Då vår miljö är tillrättalagd och anpassad finns allt material i barnets höjd, för att de ska bli så självständiga som möjligt. Det är pedagogens roll att skapa förutsättningar för detta.

Vi erbjuder aktiviteter utifrån barnets mognad och intressen, såsom praktiska vardagsövningar, sång, rytmik, rörelse och skapande.

Den fria leken ser vi som en viktig del i att lära sig kommunicera och samarbeta.

På förmiddagen är vi även ute på vår fantastiska gård, där barnen ges möjlighet att träna grovmotoriken i alla möjliga former.

För oss är det viktigt att barnen trivs och är trygga, därmed kan man utvecklas.