Start

Montessoriförskolan Bambina ligger i Husie med en härlig stor trädgård.

På Bambina har vi två avdelningar.

Lilla avdelningen 1-3 år

Stora avdelningen 3-6 år.

Se information om respektive avdelning.


Barnen är i centrum på Montessoriförskolan Bambina och de får utvecklas efter sin egen nivå och förmåga.

Montessoripedagogiken bygger på att barnen har en inre drivkraft och lust att lära.

Pedagogerna har en handledande roll och följer barnen i dess olika utvecklingsstadier och hjälper dem att utvecklas vidare, enskilt och i gruppaktivitet.


Föreningen

Montessoriförskolan Bambina är en ekonomisk ideell förening. Vilket innebär att vi har föräldrar som arbetar i styrelsen, de har möte en gång i månaden.

På våren och hösten har föräldrar och barn trädgårdsdagar då man hjälps åt att göra fint både inne och ute på förskolan.


Öppettider

Föräldrarnas behov styr våra öppettider och för närvarande har vi öppet vardagar kl. 7.00-17.00.

Vi tillämpar kommunens krav på öppettider kl. 6.15-17.30 (18.30)


Köanmälan

Är du intresserad och vill sätta upp ditt barn i kö är du välkommen att ringa

040-490912.