Arbetsplan

ARBETSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINA


Innehåll

Normer och värden

Utveckling och lärande

Barns inflytande

Förskola och hem

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Uppföljning,utveckling och lärande


Mål för verksamheten på Montessoriförskolan Bambina.

Normer och värden.

Vi vill sträva efter att alla barn:

Utvecklar sin empatiska förmåga.

Utvecklar en förståelse för att alla människor har lika värde.

Utvecklar respekt och omsorg både för varandra och för vår natur/miljö.

Hur når vi målen?

Vi som arbetar på Bambina ska vara goda förebilder för barnen. Vi vuxna är respektfulla i samvaron med barnen och varandra.

Om barnen hamnar i konflikt med varandra, stöttar vi dem att lösa konflikten.

Barnen uppmuntras till att hjälpa varandra.

Vi pratar mycket med barnen om hur man är en bra kompis.

I vår förberedda miljö lär sig barnen ta ansvar för sin miljö, sig själva, sina kamrater och samspela med vägledande närvarande vuxna.

Vi visar respekt för det enskilda barnet och då vår arbetsstund grundas på det fria valet tillgodoses barnets behov.


Utveckling och lärande:

På Bambina erbjuds barnen en god miljö för utveckling, genom att barnen ges rika tillfällen att välja aktiviteter och få utvecklas i sin egen takt. Vuxna finns närvarande och ger barnen utmaningar och aktiviteter anpassade för barnens ålder.

I den förberedda miljön väcks barnens lust, vetgirighet och lust att lära.


Barns inflytande:

Vi pedagoger är lyhörda för barnens tankar och åsikter.

På Bambina får pojkar och flickor lika stort utrymme och inflytande.

Barnen får ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.

Barnens önskemål tillgodoses i stor utsträckning men ibland måste vi utgå efter gruppen, precis som i vårt demokratiska samhälle.

Miljön på Bambina är utformad för att ge barnen förutsättning att klara saker och ting på egen hand. De ska själv kunna ta fram materialet som de vill arbeta eller sysselsätta sig med. Genom att barnet får plocka undan materialet de har använt,tränas de i att ta ansvar för vårt material.


Förskola och Hem:

Vi erbjuder föräldrarna som har fått plats på Bambina ett informationsmöte där vi informerar om vår verksamhet och pedagogik.

Vi genomför utvecklingssamtal där vi samtalar om barnets utveckling, lärande och trivsel.

Vi anordnar sommarfest, lucia, föräldramöte och drop in som föräldrarna bjuds in till.

För oss på Bambina är det viktigt att föräldrarna känner tillit till oss pedagoger och att de lämnar sitt barn i en trygg miljö. Den dagliga kontakten med föräldrarna är viktig och vi pedagoger är noga med att möta upp barn och föräldrar i hallen på morgonen för att de ska känna sig välkomna.

Föräldrarnas synpunkter är av stor vikt därför delas enkäter ut till föräldrarna. Svaren använder vi sedan till vår utvärdering och kvalitetredovisning.


Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet:

När det är dags för våra 6-åringar att börja i förskoleklass på Montessori grundskolan Maria har vi några träffar tillsammans med skolan. Förskoleklassen besöker oss på Bambina och vi gör besök på skolan med våra blivande skolbarn. Vi har även ett överlämningssamtal med pedagogerna i den blivande förskoleklassen för att de ska kunna ta emot barnen på bästa sätt.


Uppföljning, utveckling och lärande:

Vi pedagoger på Bambina dokumenterar och följer upp barnets utveckling och lärande.

Barnet har sin egen pärm där vi pedagoger samlar och dokumenterar utifrån läroplanen.

Pärmen är tillgänglig för barn och föräldrar.