Aktviteter

Naturgruppen

På Bambina har vi friluftsfrämjandeaktiviteter och då är barnen  indelade i 3 grupper.

Lilla avd har knoppverksamhet för 3 åringar.

Stora avd har knytte för ålder 3-5  och Mulle 5-6 år.

Vårt mål och syfte med friluftsfrämjandeaktiviteter är främst att barnen ska få positiva upplevelser utav naturen, att de tränar sin grovmotorik och att de får uppleva med sina sinne.

Vi vill att barnen ska få upptäcka allt i vår natur och förstå naturens samspel och att även minsta organism har en viktig funktion i naturen.

Barnen utvecklar också kunskap om hur vi människor kan hjälpa till att vårda vårt kretslopp vilket leder till att man bildar respekt för naturen.